Viziune, coerenţă şi stabilitate, elemente necesare pentru un mediu de afaceri prosper, 15 noiembrie 2013 1

”Viziune, coerenţă şi stabilitate, elemente necesare pentru un mediu de afaceri prosper” – articol scris pentru Topul Firmelor și publicat în suplimentul ziarului Ofensiva Economico-Financiară, noiembrie 2013

Cred cu tărie că mediul de afaceri din Timiș doreşte stabilitate, coerenţă, viziune şi măsuri concrete din partea autorităţilor publice judeţene, care să vină în întâmpinarea necesităţilor şi oportunităţilor lor de dezvoltare.

Tocmai de aceea, Consiliul Judeţean Timiş şi eu personal ne aflăm într-o plină ofensivă programatică, ce este menită să genereze rezultate pe termen mediu şi lung.

Pornind de la indicatorii sociali, economici şi teritoriali foarte buni ai judeţului nostru, am demarat o serie de acţiuni menite să definească viitorul cadru de dezvoltare, care să depăşească mandatele noastre politice: crearea noului Plan de Amenajare Teritorială, actualizarea Ghidului Investitorului, actualizarea Strategiei de Dezvoltare Judeţeană, crearea Masterplanului Energetic, definirea priorităţilor pentru viitoarele programe de finanţare europeană etc.

Planul de Amenajare Teritorială reprezintă viziunea spaţială de dezvoltare pentru următorii 10 ani, având caracter director şi fiind un document foarte complex și util. Planul va fi validat de către Consiliul Judeţean Timiş până la sfârşitul anului 2013, pe baza celor 43 de avize judeţene şi naţionale. Cu pretenţia, în care cred şi eu şi firmele care au lucrat la el, că reprezintă cea mai bună lucrare de acest tip din ţară, planul conţine peste 2.000 de pagini şi sute de planşe şi cartograme privind structura activităţilor economice, căile de transport, populaţia şi reţeaua de localităţi, echiparea edilitară, zonele de risc ş.a.m.d., precum şi un capitol dedicat propunerilor strategice de dezvoltare.

Ghidul Investitorului nu a mai fost actualizat de ani buni de zile, de aceea am avut iniţiativa de a-l aduce la zi. Elementul de noutate îl constituie faptul că fiecare unitate administrativ-teritorială va fi descrisă inclusiv individual, sintetic, cu oportunităţile şi viziunea proprie privind investiţiile locale. Ghidul va fi disponibil de asemenea până la sfârşitul anului 2013.

Masterplanul Energetic, primul de acest gen din ţară, va fi un instrument valoros de folosit în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă a judeţului nostru, vizând atât mediul privat cât și cel public. Asociaţia pentru Managementul Energiei Timiş, al cărei preşedinte sunt, va lansa prima versiune a acestui masterplan la finalul lunii noiembrie 2013. Componentele esențiale ale acestuia sunt balanța energetică generală, evidențiind producția și consumul de energie din mai multe perspective, dar și planul de măsuri concrete pentru eficientizarea energetică, reducerea noxelor, susținerea industriei, stimularea producerii energiei din surse regenerabile ș.a.m.d. Acest document este cerut și de către unele instituții europene de creditare, pentru accesarea fondurilor.

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Județeană, în corelație cu noile realități și viitorul ciclu de finanțare europeană 2014-2020, precum şi stabilirea priorităţilor de dezvoltare pentru viitoarele programe operaţionale, în context regional şi euroregional şi în consonanţă cu viziunea vecinilor noştri, vor conduce cu siguranţă la implementarea de proiecte strategice de infrastructură, precum şi a altor tipuri de proiecte necesare, astfel încât afacerile să beneficieze de pe urma lor pe toate palierele şi în cele din urmă întreaga comunitate.

Acestea sunt doar câteva dintre măsurile concrete întreprinse în această perioadă de către Consiliul Judeţean Timiş şi care, cu implicarea tuturor actorilor importanţi (autorităţi publice, mediu academic, întreprinderi, asociații profesionale etc.) vor conduce cu siguranţă la efectele preconizate şi aşteptate de către noi toţi.

De aceea consider că putem fi optimişti şi că suntem datori să continuăm construcția comună în acest cadru de încredere, care ne-a adus judeţul la cotele actuale, înalte, străduindu-ne totodată să progresăm.

Marian-Constantin VASILE, Vicepreşedinte CJ Timiş

(articol scris pentru Topul Firmelor şi publicat în suplimentul ziarului regional Ofensiva Economico-Financiară dedicat acestui eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș)

Timișoara, 15 noiembrie 2013

62458_696037607074320_1103797662_n

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *