Unsprezece clădiri din patrimoniul CJT vor fi reabilitate cu bani nerambursabili. Noi pași spre un Timiș mai sustenabil și prosper

Atunci când am acceptat să fiu administrator al județului Timiș am știut ca sunt în fața unei provocări. Criza medicală și economică făcea ca orice proiect să devină mai greu implementabil și am știut că trebuie să lărgesc orizonturile în ceea ce privește identificarea surselor de finanțare. Am pus accentul, la fel cum este și viziunea internațională în momentul de față pe dezvoltarea smart, durabilă. Reabilitarea și renovarea energetică a clădirilor reprezintă una dintre ramurile semnificative ale acestui tip de dezvoltare și este un pas crucial în direcția unui viitor sustenabil și responsabil din punct de vedere ecologic. Măsurile aferente nu numai că reduc consumul de energie în clădiri, contribuind astfel la diminuarea amprentei de carbon, însă aduce și beneficii socio-economice semnificative pentru proprietari și comunități.

 

Având în vedere această direcție, dar și cerințele de consolidare seismică și reducere  riscurilor la incendiu, împreună cu echipa din Consilul Județean, am reușit să accesăm fonduri nerambursabile prin Programul Național de Redresare și Reziliență.  Nu mai puțin de 8 proiecte au fost depuse și câștigate, pentru reabilitarea a 11 corpuri de clădire aflate în patrimoniul Consiliului Județean Timiș. 

S-a lucrat în mod accelerat pentru depunerea dosarelor de finanțare în ciuda faptului că s-a lucrat aproape ” în orb”,  deoarece clarificările primite de la autoritatea de management privind elementele necesare pentru auditurile energetice și expertiză tehnică, inclusiv în privința evaluării riscului seismic, nu erau precise și concrete, fapt care a îngreunat procesul de întocmire a dosarelor de finanțare, deși timpul disponibil până la depunere era insuficient. Acest proces a fost pus la încercare, din păcate, și de persoanele ce se ocupau în mod direct de această inițiativă. Au apărut tensiuni între principalele structuri ale CJT responsabile pentru pregătirea elementelor necesare depunerii cererilor de finanțare, ajungându-se până la escaladări de nivel înalt. Esența problemelor a ținut în principal de neclaritatea atribuțiilor în cadrul proiectului, dar și de faptul că modul rapid de lucru le punea probleme celor din aparatul administrativ. În final, toate provocările au fost depășite cu brio, iar divergențele apărute în cadrul echipelor administrative au reprezentat o oportunitate de îmbunătățire instituțională

Investițiile aferente celor 11 clădiri pentru care s-a obținut finanțarea presupun reabilitarea termică a pereților, planșeelor sau soclurilor, reabilitarea și modernizarea sistemelor de instalații – încălzire, apă caldă menajeră, iluminat artificial, climatizare / ventilație cu recuperare de căldură, inclusiv folosind sisteme alternative de producere a energiei termice și electrice, precum și înlocuirea tâmplăriei în unele cazuri. Procesul de reabilitare a clădirilor vizează de asemenea și consolidarea seismică,  în contextul cutremurelor apărute în ultimii ani în România,  dar și reducerea considerabilă a riscurilor de incendiu.

Clădirile incluse în cele opt proiecte sunt următoarele: Liceul Gheorghe Atanasiu – corpurile C4, C5 și C7, Aerodromul Cioca din Timișoara – corpul administrativ C8 și aerogară C9, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandru Roșca – corpurile C6 și C7, DGASPC Timiș – sediul central Timișoara și clădirea administrativă din Lugoj, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu” din Recaș și Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din Găvojdia – corpul C1.

38 milioane lei au fost obținute din Programul Național de Redresare și Reziliență,  reprezentând fonduri nerambursabile, prin contractarePe parcursul implementării au început să fie descoperite o serie de probleme, iar acest lucru a condus la suplimentarea sumelor alocate proiectelor, din bugetul propriu al CJT, aspect care a fost rezolvat cu greutate, având în vedere criza financiară mondială parcursă. 

Mă bucur foarte mult că am reușit să bifăm și aceste proiecte, căci am convingerea că investiția în eficientizarea energetică și consolidarea seismică a clădirilor nu este doar o alegere responsabilă, ci și o strategie câștigătoare pe termen lung, contribuind la un viitor mai sustenabil și prosper pentru toți.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *