Seminar "Energia geotermală – Soluții și proiecte locale în atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020", martie 2014 1

Seminar “Energia geotermală – Soluții și proiecte locale în atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020”, martie 2014

În cursul lunii martie 2014 am participat, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș și președinte al Asociației pentru Managementul Energiei Timiș (AMET), la seminarul intitulat “Energia geotermală – Soluții și proiecte locale în atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020”, organizat de Primăria Timișoara, în colaborare cu Asociația Exchange și susținut de AMET.

Evenimentul și-a propus să dezbată împreună cu reprezentanţii autorităţilor publice locale posibilitățile și soluţiile oferite de sistemele geotermale de mică adâncime ca sursă eficientă şi regenerabilă de asigurare a alimentării cu energie termică.

Au fost dezbătute aspecte teoretice și practice vizând procedurile pe care le implică dezvoltarea unor astfel de proiecte, potențialul sistemelor geotermale de mică adâncime de a contribui la atingerea obiectivelor asumate prin Strategia Europa 2020, avantajele oferite de utilizarea surselor de energie geotermală în contextul Directivelor europene privind eficienţa energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie şi posibilitățile de transpunere a acestor directive în legislația românească.

Evenimentul a fost rezultatul colaborării între două proiecte finanţate de Uniunea Europeană menite să contribuie la instruirea şi perfecţionarea profesională a specialiştilor din administraţia publică cu privire la potenţialul energiei geotermale și la includerea soluţiilor bazate pe energia geotermală în Planurile de Acţiune pentru Energia Durabilă, deziderat în absența căruia administrațiile publice nu vor putea să acceseze fonduri europene în domeniul energiei.

Timișoara, 21 martie 2014

20140321_PMT_AMET_SeminarEGeotermala

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *