Prima metropolă din România s-ar putea naşte în Banat

Conectarea Lugojului la această construcţie va fi deosebit de importantă şi va produce efecte pozitive pe mai multe paliere

Existenţa unui concept unitar, integrat şi a unei viziuni de dezvoltare pe termen mediu şi lung sunt elemente imperios necesare pentru determinarea pozitivă a evoluţiei unui oraş.

În cadrul Consiliului Consultativ Economic (CCE) al Timişoarei, pe care l-am iniţiat la începutul acestui an şi pe care îl coordonez, ne-am propus, caPRIMĂ etapă a activităţii noastre, să definim un pachet de proiecte strategice pentru municipiu, pe care să le prezentăm decidenţilor locali.

Crearea metropolei Timişoara, formată din municipiu şi zona lui periurbană, este cel mai important proiect al CCE pentru că trasează o direcţie fermă pentruVIITOR, obiectivele trebuind definite foarte clar de la bun început. E nevoie ca acest proiect să fie analizat cu atenţie de către actorii de la toate nivelurile, în vederea stabilirii avantajelor şi dezavantajelor privind dezvoltarea Timişoarei şi a zonei de vest. În cadrul acestui proces, informarea corectă şi completă a cetăţenilor va fi crucială pentru asumarea şi susţinerea paşilor de implementare.

Cadrul legislativ pentru materializarea acestui proiect este unul dintre punctele cheie. O variantă posibilă constă în derularea unui proiect-pilot în premieră la nivel naţional, prin decizie guvernamentală sau parlamentară, care să integreze localităţile limitrofe şi să permită sectorizarea Timişoarei prin înfiinţarea unor arondismente, oferindu-le cetăţenilor posibilitatea de rezolvare rapidă şi facilă a chestiunilor administrative.

Demersurile fireşti şi necesare ar viza apoi corelarea dezvoltării unitare a binomului Timişoara-Arad, fapt care ar permite în timp crearea unei metropole europene, mai puternice şi mai ofertante în ochii oricărui potenţial partener internaţional interesat de angajarea unor proiecte de anvergură.

Conectarea municipiului Lugoj la toată această construcţie va fi deopotrivă importantă şi va produce efecte pozitive pe mai multe paliere.

Printre avantajele implementării unui astfel de concept, care are la bază modele europene şi internaţionale de succes, se numără:

  • dezvoltarea generală durabilă, pe baza unor politici comune economice, sociale, teritoriale, arhitecturale şi de protecţie a mediului,
  • îmbunătăţirea infrastructurii de telecomunicaţii, drumuri, transport în comun, turism, ş.a.m.d.
  • urbanizarea sincronizată şi armonioasă a teritoriului, de exemplu în ceea ce priveşte platformele industriale şi spaţiile verzi,
  • satisfacerea mai facilă a cerinţei de locuinţe,
  • distribuirea inteligentă a resurselor şi banilor, comunele cuVENITURI mici beneficiind astfel de această echilibrare
  • creşterea puterii de negociere cu furnizorii de produse şi servicii, pe principiul ”volume mai mari, preţuri mai mici”,
  • creşterea gradului de atractivitate pentru investitori, cărora li s-ar oferi astfel o bază mai largă de selecţie pentru viitoarele investiţii,
  • atragerea mai facilă a creditorilor, partenerilor privaţi, finanţărilor europene
  • înlăturarea timpilor de întârziere în implementarea proiectelor, pe fondul unei mai eficiente sincronizări a fostelor unităţi administrativ-teritoriale

şi altele.

Pe cei care se simt îngrijoraţi de potenţialele dezavantaje îi îndemn să reflecteze cu pragmatism şi deschidere la faptul că, evaluate cumulativ şi pe termen lung, beneficiile unei astfel de transformări sunt cu mult mai mari, în vreme ce pentru unele inconveniente anticipate, spre exemplu creşterea unor taxe sau apariţia unor intenţii de speculă imobiliară, pot fi găsite cu siguranţă soluţii.

Acestea sunt, expuse pe scurt, motivele pentru care ar trebui creată metropola Timişoara.

Mai este de subliniat încă un aspect foarte important şi anume că fie şi numai simpla angrenare a autorităţilor şi comunităţilor locale în direcţia materializării acestei viziuni, prin definirea unor politici comune şi depunerea împreună a eforturilor de dezvoltare, va genera plus valoare. Exact la fel se întâmplă şi în cazul cursei pentru câştigarea titlului de Capitală Europeană a Culturii 2021, unde cursa în sine şi implementarea tuturor proiectelor aferente vor produce efecte foarte pozitive pentru comunitatea noastră timişeană.

Marian-Constantin VASILE
Consilier personal al primarului Timişoarei, Coordonator CCE
Lider al consilierilor judeţeni PNL Timiş

Sursa: http://www.ziarulactualitatea.ro/prima-metropola-din-romania-s-ar-putea-naste-in-banat/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *