Susținerea proiectului ”Muzeul Viu al Satului Bănăţean”, realizat în cadrul Programului Transfrontalier România-Ungaria, octombrie 2013

În calitatea mea de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, responsabil de Agenția de Dezvoltare Economică Timiș și lider de proiect, am susținut implementarea proiectului “Muzeul Viu al Satului Bănăţean, Csongrad – Timiş, Tradiţie şi Multiculturalitate”, în cadrul Programului Transfrontalier Ungaria – România 2007 – 2013. Parteneri în realizarea acestuia au fost Municipalitatea Csongrad şi Muzeul Satului Bănăţean Timişoara.

Am apreciat de la bun început acest proiect ca fiind unul necesar pentru conștientizarea locuitorilor asupra realităților Banatului istoric și a identității noastre, prin observarea la fața locului a unor aspecte ce țin de viața comunităților rurale din această regiune.

Bucuria mea a fost cu atât mai mare cu cât, într-un moment de impas și risc de anulare, am întreprins personal o serie de demersuri pentru deblocarea acestui proiect la nivelul Secretariatului Tehnic al Programului Transfrontalier și în Consiliul Județean Timiș. De aceea, evenimentul de prezentare a rezultatelor proiectului a fost unul generator de satisfacție pentru mine, parteneri și societatea civilă care a sprijinit inițiativa.

În cadrul proiectului s-au reconstituit 4 replici ale unor gospodării tradiţionale (bănăţeană, maghiară, şvăbească şi sârbească) din zona de cooperare transfrontalieră, dotate cu utilități și cu tot ce este necesar pentru a contura atmosfera de comunitate multietnică specifică Banatului. Totodată, în cadrul Complexului Bastion Theresia din Timișoara, s-a amenajat un info-centru turistic, având ca unul dintre obiectivele principale promovarea Muzeului Viu al Satului Bănățean.

Conceptul proiectului propune ca gospodăriile acestui Muzeu Viu să fie ”locuite” de către familii soț-soție, care să desfășoare activități cotidiene specifice celor patru culturi. Astfel, casa românească este o replică a unei case din Chizătău, al cărei element definitoriu este activitatea agro-pastorală, activitățile din cadrul casei tradiţionale șvăbești sunt axate pe prelucrarea fierului, cele din cadrul casei tradiţionale sârbești pe ţesătorie, iar preocupările locuitorilor din casa tradiţională maghiară vizează cu precădere pescuitul.

Timișoara, octombrie 2013

Referințe media: Patru case traditionale banatene, cu tot cu locuitori, prind viata la Muzeul Satului Timisoara

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *