Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara prinde viaţă! Se vor construi 4 case ale etniilor din Banat, care vor fi şi locuite

15 octombrie 2013

Muzeul  Satului Bănăţean din Timişoara prinde viaţă. În curând, vizitatorii acestui loc vor avea de vizitat patru case nou construite, ale etniilor din Banat. În plus, casele acestea vor fi şi locuite, pentru ca senzaţia de autenticitate să fie crescută. Nu se ştie încă cum se vor angaja cele opt persoane, două pentru fiecare casă, dar se lucrează la acest lucru. Vor locui fie la unele evenimente, fie permanent, fie pe o perioadă determinată. Sunt două variante luate în calcul – o variantă în care vor locui oameni acolo în funcţie de evenimente – evenimente de două-trei zile, în care să stea acolo, sau o variantă în care să stea permanent acolo.

Cei de la Muzeul Satului lucrează la scenarii de locuire, de activităţi, familia va trebui să joace un rol acolo, să aibă capacităţi, să cunoască limba română, engleză, maghiară şi alte limbi ale etniilor. S-a primit deja la ADETIM o ofertă de la o familie care vrea să locuiască acolo permanent, dar aceste case nu trebuie confundate cu locuinţe pentru vreun caz social. Va fi organizat un concurs. Vor fi patru familii, câte o familie în fiecare căsuţă tradiţională. Practic, vor fi 8 angajaţi noi.

Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara prinde viaţă! Se vor construi 4 case ale etniilor din Banat, care vor fi şi locuite 2

„Există posibilitatea ca doritorii să petreacă ei înşişi în cadrul acelor case câteva zile plăcute”

„Este un proiect transfrontalier, făcut împreună cu colegii noştri din Ungaria, care vizează acest spaţiu bănăţean. În viaţa aceasta tumultuoasă de zi cu zi aceste valori tradiţionale ale noastre contează foarte mult. Conceptul este deosebit. Vom putea experimenta live anumite lucruri care se întâmplă în spaţiul bănăţean în viaţa de zi cu zi. Există posibilitatea ca doritorii să petreacă ei înşişi în cadrul acelor case câteva zile plăcute. Sunt foarte satisfăcut de faptul că se valorifică şi acest spaţiu din Bastion, prin înfiinţarea centrului de informare şi promovare turistică, iar noi, concret, trebuie să facem astfel de paşi, prin care să încercăm să obţinem titlul de Capitală Culturală Europeană în 2021. Avem şi alte proiecte de perspectivă. În fază incipientă este un tunel al timpului, care să descrie Timişoara în mai multe faze. Consider că suntem pe calea cea bună. Sunt convins că acest proiect, care îi are ca parteneri principali pe ADETIM şi instituţia Muzeului Satului Bănăţean, va fi unul de succes. Eu cred că cu toţii ca trebui să promovăm acest nou concept şi să facem anumite suplimentări a tot ce construim acum împruenă, tocmai petru ca în 2021 să ajungem să avem o Capitală Culturală Europeană”, a spus Marian Vasile, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş.

Casă pescărească de la unguri

„Mulţumim şi colegilor de la Csongrad. Dânşii au şi un sat pescăresc şi ne vor oferi consultanţă pentru a face şi noi o astfel de căsuţă în cadrul muzeului”, a declarat Claudiu Ilaş, directorul Muzeului Satului Timişoara. „Pentru orice persoană care lucrează într-o agenţie de dezvoltare economică este o mare bucurie de a transpune în realitate o idee de proiect, chiar dacă asta durează ceva timp. Acest centru, care este destinat să devină centru multifuncţional pentru informare şi promovare turistică, a început să funcţioneze prin intermediul unor actori locali”, a spus Segiu Bălaşa, directorul ADETIM. Proiectul beneficiază de finaţare în cadrul programului de cooperare trasnfrontalieră, se va implementa până în 2014, iar 900.000 de euro reprezintă finanţarea nerambursabilă.

Casa românească – replică a unei case din Chizătău

Până acum lipsea interactivitatea, însufleţirea muzeului. Conceptul de muzeu viu este conceptul propus spre finanţare, iar prin obţinerea acestei finanţări va exista şansa de a-l implementa. Până la sfârşitul lunii octombrie a anuluiVIITOR se vor putea prezenta rezultate concrete. Replica casei româneşti este o replică a unei case din Chizătău, elementul definitoriu va fi activitatea agro-pastorală. Un concept la care încă se lucrează. A doua va fi o casă tradiţională germană, unde se insistă mai mult pe prelucrarea fierului. Casa tradiţională sârbească este axată pe ţesătorie. Casa tradiţională maghiară e axată pe pescuit.

4 case – bănăţeană, maghiară, şvăbească şi sârbească

În cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013, Agenţia de Dezvoltare Economico – Socială Timiş (lider de proiect), Municipalitatea Csongrad (partener 1 proiect) şi Muzeul Satului Bănăţean Timişoara (partener 2 proiect) implementează proiectul “Muzeul Viu al Satului Bănăţean, Csongrad – Timiş, Tradiţie şi Multiculturalitate”, în perioada februarie 2013 – decembrie 2014. BugetulTOTAL al proiectului este de 1.296.148,00 Euro, din care valoarea totală a finanţării nerambursabile (asistenţă FEDR şi cofinanţare naţională) este de 895.155,18 Euro. Proiectul este susţinut financiar din bugetul judeţului Timiş şi al municipalităţii Csongrad, şi are ca obiective în judeţul Timiş realizarea în cadrul Muzeului Satului Bănăţean (MSB) din Timişoara a 4 replici ale gospodăriilor tradiţionale din zona de cooperare transfrontalieră (bănăţeană, maghiară, şvăbească şi sârbească) cu facilităţi comune integrate care să susţină obţinerea atmosferei de comunitate multietnică specifică Banatului şi, de asemenea, amenajarea unui Centru multifuncţional de informare şi promovare turistică în cadrul Complexului Bastion Theresia din Timişoara. La Csongrad, se vor reabilita 7 case tradiţionale pescăresti care susţin conceptul de muzeu interactiv al satului prin deschiderea şi reconsiderarea ofertei acestora către vizitatori şi turişti.

Sursa: http://ziuadevest.ro/actualitate/42535-muzeul-satului-bnean-din-timioara-prinde-via-se-vor-construi-4-case-ale-etniilor-din-banat-care-vor-fi-i-locuite.html

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *