Lansarea lucrărilor pentru elaborarea Masterplanului Energetic, o premieră națională, martie 2013 2

Lansarea lucrărilor pentru elaborarea Masterplanului Energetic, document strategic realizat în premieră națională, martie 2013

Munca propriu-zisă de elaborare a Masterplanului Energetic al județului Timiș a început în martie 2013, îndeplinirea acestui obiectiv fiind asumată prin grantul european care a stat la baza înființării Asociației pentru Managementul Energiei Timiș (AMET), în anul 2011.

Preluarea de către mine a funcției de președinte al AMET s-a produs în toamna anului 2012, prin hotărâre de Consiliu Județean și votare în Consiliul Director al AMET. Imediat după acest moment, am organizat un concurs pentru ocuparea funcției de director al asociației, la care s-au prezentat nouă candidați, fiind ales pe bază de proiect și interviu domnul Adrian Balaci, în luna ianuarie 2013.

Până la acest moment, tensiunile interne de pe durata primului an și jumătate scurs de la înființare, întreținute de luptele politice pentru conducerea asociației, au produs urmări nedorite în ceea ce privește eficiența activității derulate în cadrul AMET și îndeplinirea obiectivelor obligatorii asumate prin semnarea grantului european. Și aceasta în condițiile în care, după un an și jumătate de la înființare, AMET se afla deja la jumătatea perioadei de implementare a celor 3 ani de finanțare care constituiau termenul prevăzut pentru îndeplinirea obiectivelor asumate.

De aceea, preluarea de către mine și domnul Adrian Balaci a asociației a intervenit într-un moment dificil, care solicita luarea de măsuri imediate și critice pentru readucerea pe drumul corect a AMET și pentru înlăturarea riscurilor legate de nerespectarea prevederilor grantului, care ar fi putut duce până la returnarea integrală a banilor europeni.

Având în vedere că obiectivele acestui grant impuneau crearea Masterplanului Energetic al județului Timiș, am solicitat sprijin și implicare în elaborarea acestui document unui număr de peste 70 de actori relevanți, pe care i-am reunit în cadrul unei întâlniri ce a avut loc la sediul Consiliului Județean Timiș, în data de 22 martie 2013.

Printre organismele care au dat curs atunci invitației mele s-au numărat reprezentanți ai autorităților publice locale și județene, reprezentanți ai Universității de Vest din Timișoara și ai Universității Politehnica din Timișoara, reprezentanți ai multinaționalelor Continental, Hella, Zoppas, TRW, Smithfield, reprezentanți ai Cons Electrificarea Instal, ai E.ON Energie România, ai unor ONG-uri ș.a.m.d.

Am propus atunci și am înființat 5 grupuri de lucru, axate pe domeniile Legislativ, Metodologie, Producerea de energie, Transport și distribuție și Consum și am argumentat importanța unei bune colaborări în vederea întocmirii balanței energetice a județului, fundament al Masterplanului Energetic menit să ne ofere o reprezentare cât mai riguroasă și mai corectă a consumatorilor și a producătorilor de energie de la nivel județean, dar și a tipurilor de energie și a modului în care se realizează transportul acesteia și distribuția pe sectoare de activitate (rezidențial, industrie, transporturi etc).

În mod normal, întocmirea unui masterplan presupune conceperea unei strategii cu țintă mobilă. Ținând cont de particularitățile acestui domeniu foarte dinamic și fluid, în care datele problemei se modifică de la an la an, sarcina pe care AMET și-a asumat-o a fost cu atât mai dificilă cu cât ea a presupus elaborarea unei strategii având o țintă în mișcare.

Consider, de aceea, că Masterplanul Energetic al Județului Timiș este un document foarte important, prin intermediul căruia am asumat elaborarea unei viziuni și a unei strategii articulate care să ne permită accesarea de fonduri europene în ciclul financiar 2014 – 2020 pentru proiecte din domeniul energiei și îndeplinirea obiectivelor asumate prin Strategia 20-20-20, la care județul Timiș este semnatar: eficientizarea consumului de energie cu 20%, reducerea consumului de energie cu 20% și producerea în procent de 20%  a energiei din surse neconvenţionale (energie verde).

Am reliefat în intervenția mea și faptul că interesul pentru gestionarea eficientă a consumului de energie evoluează mână în mână cu preocuparea pentru protecția mediului și am indicat și o serie de posibile surse alternative de obținere a energiei în județul Timiș, cum este cazul utilizării energiei termale, posibilă datorită resurselor de apă termală existente pe aproape întreaga suprafață a județului, care ajunge la temperaturi foarte înalte în două zone: Sânnicolau-Periam și Jimbolia-Otelec-Foeni, dar și a extragerii energiei din plante și deșeuri.

Am făcut referire de asemenea, ca oportunitate, la proiectul CJT de realizare a unui Parc Tehnologic pentru Energie Alternativă la Covaci, proiect aprobat spre finanțare la acel moment în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, dar care pe fondul incapacității manageriale a conducerii PSD a Consiliului Județean Timiș a fost declarat eșuat la începutul anului 2015.

Mi-am anunțat public cu acest prilej și intenția de a face lobby pe lângă parlamentarii de Timiș în vederea ameliorării și creării de oportunități în cadrul legislativ actual, foarte precar, care prevedea de exemplu că remedierea unei defecțiuni ce îi privează de energie pe utilizatorii industriali din mediul rural se poate face de către Enel în decursul a 72 de ore, un termen impardonabil pentru activitatea de producție.

Timișoara, martie 2013

Referințe media:

Timişul – primul judeţ care-şi construieşte un masterplan energetic

Lansarea lucrărilor pentru elaborarea Masterplanului Energetic, o premieră națională, martie 2013 1 Lansarea lucrărilor pentru elaborarea Masterplanului Energetic, o premieră națională, martie 2013 2

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *