Dezbateri pentru stimularea antreprenoriatului în Europa

comisia ARE

 7 aprilie 2014

“Îndrăzneşte să reuşeşti!”. Este sloganul sub care Adunarea Regiunilor Europene a organizat la începutul lunii aprilie, în Turcia, mai multe evenimente ce au vizat stimularea antreprenoriatului în Europa. Prezent la aceasta actiune a fost si vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş şi preşedintele Comisiei Economice şi de Dezvoltare Regională din cadrul ARE, Marian-Constantin Vasile.

Astfel, în prima zi a manifestărilor acesta a participat la trei workshopuri, unde au fost dezbătute probleme despre internaţionalizarea IMM-urilor şi afacerilor, despre crearea întreprinderilor sociale şi despre egalitatea de şanse.

Concluziile workshop-urilor au fost aduse în discuție apoi în cadrul unei conferinţe la care au participat reprezentanţi ai unor regiuni europene şi oficialităţi din Turcia – miniştri, guvernatori, preşedinţi de regiuni.

“În urma acestei conferinţe va fi conceput un raport politic ce va fi trimis instituţiilor europene. În document se vor regăsi aspecte legate de dezvoltarea culturii antreprenoriale, inclusiv aspecte ce ţin de educaţie şi atitudine corectă a autorităţilor faţă de eşecul posibil sau survenit al întreprinzătorilor, de asumarea unor capitaluri de risc de către administraţiile publice, de oferirea datelor publice necesare investitorilor şi de acordarea unor ajutoare de stat pentru anumite categorii de firme. Internaţionaliazarea afacerilor este recomandată autorităţilor publice şi companiilor private pentru crearea sinergiilor necesare la nivel european, prin colaborarea cu instituţii specializate precum Camerele de Comerţ. Importantă este şi iniţiarea şi implementarea clusterelor – a asocierilor de firme – întrucât astfel acestea pot fi mai puternice împreună. Întreprinderile sociale sunt de asemenea un subiect important, potenţialul acestora nefiind valorificat nici pe departe atât cât ar trebui, chiar dacă acestea creează multe locuri de muncă”, spune  Marian-Constantin Vasile, vicepreşedintele CJT.

Totodată, preşedintele Comisiei Economice şi de Dezvoltare Regională şi preşedintele Comisie 2, Uno Karsten Petersen au prezidat şedinţele plenare semestriale ale celor două comisii. Au fost abordate mai multe subiecte, printre care priorităţile anului 2014 în transporturi, energie şi dezvoltare rurală.

http://www.pentrutimisoara.ro/stiri_timisoara/dezbateri-pentru-stimularea-antreprenoriatului-in-europa.html

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *