Dezbatere publica a Planului de Amenajare Teritorială a Judeţului Timiş, 2013

Dezbaterea publică a Planului de Amenajare Teritorială a Judeţului Timiş, septembrie 2013

În data de 12 septembrie 2013 a fost organizată dezbaterea publică pe marginea Planului de Amenajare Teritorială a Județului Timiș, document a cărui elaborare am coordonat-o, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș responsabil de Instituția Arhitectului Șef, și care reprezintă proiecția spațială de dezvoltare a județului pentru următorii 10 ani, aliniindu-se cu strategiile și planurile naționale, regionale și euroregionale.

Anterior acestei dezbateri publice, Planul de Amenajare Teritorială a Județului Timiș a fost expus timp de o lună în holul Sălii Multifuncționale a Consiliului Județean Timiș, începând cu data de 12 august 2013.

Planul de Amenajare Teritorială a Județului Timiș stabilește, conform legii, cadrul director al dezvoltării viitoare a județului și unităților administrativ-teritoriale, fiind menit să asigure un echilibru durabil pe toate planurile, fiind un document de viziune, al cărui impact va depăşi cu siguranţă mandatele noastre politice actuale, aspect asupra căruia am insistat și în cursul elaborării acestuia.

Împreună cu echipa am depus eforturi considerabile pentru finalizarea la timp a acestui document strategic, pentru care munca de elaborare s-a întins pe o perioadă de doi  ani. Demersurile au debutat la finalul anului 2011 și au presupus desfășurarea de activități în 15 grupuri de lucru.

În conceperea Planului de Amenajare Teritorială a Județului Timiș, ce cuprinde referiri la cadrul natural, mediu, zonele de risc, situația sectoarelor economice, căile de comunicaţie şi transport, gospodărirea apelor, reţeaua de localităţi, dezvoltarea demografică, strategia de dezvoltare spaţială a judeţului ș.a.m.d., am luat în calcul studiile, strategiile și planurile disponibile la toate nivelurile, printre care și Planul Național de Amenajare a Teritoriului.

La acest proces au luat parte zeci de instituții publice și private reprezentative, alături de cele două firme de consultanță care au câștigat contractul de creare a PATJ, pe care am ținut să le am regulat la masa ședințelor, pentru o comunicare cât mai eficientă și eficace. Nu a fost un proces ușor, dar a meritat.

Susțin cu tărie faptul că județul Timiș trebuie să beneficieze de coerenţă şi de soluţiile cele mai potrivite pentru dezvoltarea socială, economică și teritorială pe termen lung, acesta fiind și motivul pentru care, încă de la inițierea consultării publice, în urmă cu o lună, am lansat îndemnuri repetate de implicare tuturor factorilor de decizie și societății civile.

Timișoara, 12 septembrie 2013

Referințe media: Planul de Amenajare Teritorială a Judeţului Timiş – în dezbatere

1185269_659180457426702_383911360_n

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *