Informații Personale
   
Data Naşterii 5 Mai 1980
Oraşul Nașterii Timişoara
Naţionalitatea Română
Situri web www.marianconstantinvasile.ro

www.idezvoltare.ro

   
   
Experienţă Profesională
   
Perioadă Aug 2016 – prezent
Companie Zalmo Expert Consult SRL
Funcție Asociat, Administrator (cu excepția perioadei Nov 2020 – Aug 2023)
Atribuții Coordonarea companiei și furnizarea de servicii de consultanță clienților în următoarele arii de activitate: dezvoltare inteligentă, economie circulară, dezvoltare afaceri (incluzând finanțări UE), management general, îmbunătățiri organizaționale, imagine publică, training & coaching & mentoring.
   
   
Perioadă Nov 2020 – Aug 2023
Instituție Consiliul Județean Timiș
Funcție Administrator public al județului
Atribuții (Nov 2020 – Mai 2023) Ordonator principal de credite, coordonator al structurilor responsabile pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă, buget-finanțe, achiziții publice, control intern managerial, transformare digitală, resursa umană ș.a.;

(Mai 2023 – Aug 2023) Coordonator al Biroului pentru Telecomunicații și Transformare Digitală;

(Nov 2020 – Nov 2022) Coordonator direct sau prin mandatare punctuală al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

   
   
Perioadă Oct 2020 – Mar 2021
Instituție Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad
Funcție Cadru didactic asociat – Șef Lucrări
Atribuții Predare și susținere laboratoare pentru o disciplină IT.
   
   
Perioadă Mai 2017 – Iun 2018
Companie OVT LogisticZentrum SRL
Funcție Director General Adjunct
Atribuții Management general, acoperind ~140 de angajați, 4 locații in România, toate unitățile de afaceri și departamentele: casă de expediții (transport rutier/feroviar/maritim/aerian), flotă proprie, depozite proprii, dezvoltare afaceri, funcții suport și relația cu filiala din Viena (parte a Grupului). 
Responsabil pentru îmbunătățirea companiei la toate nivelurile: cultură organizațională, elemente sistemice, performanță, consolidare (notă: compania s-a dezvoltat foarte mult foarte repede), infrastructură și active, precum și satisfacția clienților (care în mare parte activau în domeniul automotive).
   
   
Perioadă Iun 2014 – Feb 2015, Iun 2015 – Iun 2016
Instituție Primăria Municipiului Timișoara
Funcţie Consilier personal al primarului
Atribuții 1.       Responsabil pentru proiecte de dezvoltare și dezvoltare economică

2.       Inițiator și coordonator al Consiliului Consultativ Economic al Timișoarei.

   
   
Perioadă Mai 2013 – Iun 2015
Instituţie Adunarea Regiunilor Europene (230 regiuni UE și non-UE, www.aer.eu)
Funcţie Președinte Comisie Economică și de Dezvoltare Regională (funcție aleasă)
Atribuții Coordonarea activității celor 2 vicepreședinți și 4 lideri de grup, pe domeniile: investiții și business, transporturi, agricultură și dezvoltare rurală, energie și protecția mediului (proiecte, lobby, schimburi de experiență etc).
   
   
Perioadă Iun 2012 – Iun 2014 (mandat I), Feb 2015 – Mai 2015 (mandat II)
Instituţie Consiliul Judeţean Timiş
Funcţie Vicepreședinte
Atribuții 1. Responsabil Instituție Arhitect Șef, inclusiv Compartiment pentru Protecția Mediului și Energie Neconvențională (ambele mandate)

2. Responsabil Agenție de Dezvoltare Economică Timiș (primul mandat)

3. Responsabil resort cultură, învățământ și sport (al doilea mandat) 

4. Președinte Comisie Tehnico-Economică – proiecte CJT (ambele mandate)

5. Responsabil Direcție Economică (Iun 2012 – Aug 2013)

6. Responsabil Birou Relații Externe (Iun 2012 – Aug 2013)

7. Președinte al comisiei pentru modificarea ROF al CJT, președinte al comisiei pentru negocierea CCM al angajaților CJT ș.a.

   
   
Perioadă Nov 2012 – Oct 2017
Instituţie Asociația pentru Managementul Energiei Timiș

(membri fondatori: Consiliul Județean Timiș, Consiliul Local Timișoara, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș,  Universitatea Politehnica Timișoara, Colterm S.A., Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara)

Funcţie Președinte, reprezentant al Consiliului Județean Timiș
Atribuții Coordonarea asociației în vederea îndeplinirii obiectivelor grantului european care a stat la baza constituirii acesteia și pentru a dezvolta județul din punct de vedere energetic, vizând toate tipurile de energie convențională și neconvențională.
   
   
Perioadă Iun 2012 – Nov 2019
Instituție Consiliul Județean Timiș
Funcţie Consilier Județean (Lider de Grup în perioada Iun 2012 – Iul 2016)
Atribuții Inițierea și susținerea proiectelor administrative publice menite să dezvolte județul Timiș.
   
   
Perioadă Nov 2007 – Iun 2012
Angajator Continental Automotive Romania SRL (fostul Siemens VDO)
Funcţie Manager Calitate, divizie Powertrain Romania – Timişoara şi Iaşi (~300 de ingineri)
Atribuții 1. Manager calitate pentru două departamente – Engine Systems şi Transmissions (aplicarea strategiei pentru calitate și gestionarea bugetului aferent, angajări, fixare obiective & evaluare & coordonare ingineri de calitate pe domeniile software /  hardware / sistem, interfaţă cu managementul local / global, mentor etc.)
2. Coordonator general al planului anual departamental de îmbunătăţire (multidisciplinar), devenit model la nivel de companie

3. Alte activităţi (auditor șef, formator, autor procese și îmbunătățiri de sistem etc).

   
   
Perioadă Ian 2010 – Iun 2012    (în paralel cu funcția Manager Calitate)
Angajator Continental Automotive Romania SRL
Funcţie Manager Dezvoltare, departament Powertrain Engine Systems Timişoara (impact global / internațional) – job secundar, în paralel cu funcția Manager Calitate
Atribuții Manager echipă de dezvoltare a uneltelor software pentru disciplina ”Sistem” (coordonare manager de proiect și programatori, fixare obiective și evaluare,  interfață pentru managementul local / global, responsabil mandatat cu îmbunătățirea performanțelor echipei etc).
   
   
Perioadă Oct 2005 – Oct 2007
Angajator Siemens VDO Automotive SRL
Funcţie Inginer de Calitate / Software, divizie Powertrain Timişoara (departamente Engine Systems şi Transmissions)
Atribuții 1. Responsabil calitate pentru proiecte complexe de dezvoltare software

2. Coordonator și participant la inițiativele de îmbunătățire la nivel mondial și local

3. Auditorul intern

4. Formator pentru diferite subiecte din domeniul calității.

   
   
Perioadă Dec 2003 – Sep 2005
Angajator Siemens VDO Automotive SRL
Funcţie Programator / Software Developer, departament Powertrain Transmissions Timișoara
Atribuții 1. Programator pentru proiecte embedded software

2. Programator în Testare Automată / platformă dSpace

3. Trainer pe diferite subiecte în domeniul dezvoltării software.

   
   
Experienţă Extra-Profesională
   
Perioadă Apr 2010 – prezent
Organizaţie Rotary Opera Timișoara
Funcţie Membru fondator, actualmente membru onorific

Director proiecte (Oct 2010 – Sep 2011)

   
Perioadă Iun 2006 – Sep 2007
Organizaţie Sindicatul Liber Auxilium al Salariaţilor din Siemens VDO Automotive SRL
Funcţie Preşedinte Fondator
Funcţii aferente Reprezentant al salariaţilor

Membru de facto al Comitetului European Siemens

   
   
Educaţie şi Pregătire
   
Perioadă 2016 – 2019
Instituție Universitatea “Politehnica” Timișoara
Studii doctorale ”Model de dezvoltare a orașelor și regiunilor inteligente în România”, domeniul: Inginerie și Management, dată susținere publică: 13 Septembrie 2019
Calificativ Foarte bine
   
Perioadă 1999 – 2004
Instituţie Universitatea “Politehnica” Timişoara
Facultate Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Specializare Calculatoare
Distincție Şef de Promoţie Secţia Software
   
Perioadă 1995 – 1999
Instituţie Liceul de Informatică “Grigore Moisil” Timişoara
Distincție Şef de Promoţie
   
Cursuri absolvite Leadership, Management Proiecte, Răspundere Legală pentru Produse, Comunicare, Negociere, Management Conflicte, Rezolvare Probleme și Luare Decizii, Formare a Formatorilor, Managementul Calității, Economie Circulară, ISO 9001, ISO/TS 16949, Automotive SPICE, Auditor Intern, cursuri tehnice și administrative specifice.
   
   
Abilităţi şi Competenţe Personale
   
Limbi străine Engleză – nivel ”stăpânire” C1

Germană – nivel ”introductiv” A1 (inițial: nivel ”de bază” B1)

Abilităţi Abordare strategică multidisciplinară, vizualizare pe termen lung, inițiativă, capacitate rapidă de a lua decizii complexe, organizare, perseverență, persuasiune, orientare către rezultat și calitate, adaptabilitate, abilitate de învățare rapidă, abilitate de analiză, creativitate, jucător de echipă.
Permis conducere Categoria B
   
   
Informaţii Adiţionale
   
Distincții ”Administratorul public al anului 2022 în România”, oferit de Asociația Administratorilor Publici din România, Mai 2023

 

”Cel mai activ tânăr în administrația publică locală din România”, oferit de Partidul Național Liberal, Feb 2013

Hobby-uri: Istoria, Cosmogonia, Psihologia, Călătoriile, Poezia, Muzica, Sportul.