Administraţia timișeană vrea clustere în agricultură şi turism, 24 Iulie 2013 2

Inițiative vizând înființarea de clustere în agricultură şi turism, iulie 2013

În cursul lunii iulie 2013, am făcut publică intenția mea de a înființa două noi clustere, în agricultură și turism, cu scopul stimulării acestor două domenii economice.

Am preconizat că înființarea celor două clustere ar putea fi posibilă începând din toamna 2013, moment când ar fi trebuit să fie conturate deja liniile de finanțare europeană menite să asigure suportul financiar necesar pentru susținerea unor astfel de inițiative.

Am argumentat că înființarea acestor clustere ar putea contribui la stimularea activității în cele două domenii, prin stabilirea de conexiuni puternice între membrii acestor structuri asociative de tip european, în contextul existenței unui potențial agricol și turistic insuficient exploatate la nivelul județului Timiș.

În ceea ce privește clusterul pentru agricultură, am precizat că în componența acestuia urmează să intre reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în domeniul agricol, agenți economici de profil, producători agricoli și crescători de animale, reprezentanți ai facultăților cu profil agricol, cercetători științifici ș.a.m.d., convingerea mea fiind aceea că prin colaborarea strânsă între toți acești actori poate fi valorificat mai bine potențialul agricol al Timișului, județul cu cea mai mare suprafață de teren agricol din țară și cu un potențial zootehnic ridicat.

În ceea ce privește turismul, am argumentat oportunitatea înființării unui cluster dedicat tot prin existența unui potențial ridicat, rămas, din păcate, neexploatat, din pricina absenței unei strategii turistice la nivel județean.

În aceste condiții, zestrea de monumente, situri și zone naturale foarte frumoase ale Timișului rămâne nevalorificată, situația fiind similară și în ceea ce privește bagajul consistent de tradiții derivate din multiculturalismul și multietnicitatea specifice zonei Banatului, zonă care este un veritabil mozaic compus din foarte multe etnii. Această particularitate ar permite inclusiv crearea unor circuite specifice, întocmite pe criterii tradiţionale, culturale sau etnice. Poate fi valorificat, de asemenea, potențialul stațiunilor Buziaş și Călacea, renumite în trecut pentru virtuțile lor terapeutice, și pot fi puse în valoare obiective cum sunt Cula turcească de la Ciacova, rezervația ornitologică Satchinez, zonele aferente Lacului Surduc și rezervației de la Igriș ș.a.m.d. Un mare potențial îl prezintă, de asemenea, turismul de business și de tranzit.

Toate aceste argumente, dar și multe altele, pledează pentru înființarea clusterelor pe domeniile agriculturii și turismului, urmând ca, după operaționalizarea lor și după definirea direcțiilor strategice și a obiectivelor concrete, să aplicăm pentru accesarea de fonduri europene în exercițiul financiar 2014-2020.

Timișoara, 24 iulie 2013

UPDATE:

La capătul a șase luni de muncă, în data de 27 ianuarie 2014, în Sala de Consiliu a Palatului Administrativ a fost parafat actul de înființare a Clusterului de Turism Banat, în prezența celor 21 de membri fondatori, reprezentând Consiliul Judeţean Timiş, Consiliul Local Timişoara, Agenția de Dezvoltare V Vest, Agenția de Dezvoltare Economică Timiș, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Județului Timiș, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea de Științe Agricole a Banatului, societățile care administrează staţiunile Buziaş şi Călacea, agenții, operatori de turism şi firme care se ocupă cu instruirea personalului ce activează în domeniul turismului.

Obiectivele pe care ni le-am stabilit pentru perioada imediat următoare desemnării aparatului executiv al Clusterului pentru Turism Banat vizează identificarea elementelor necesare creării unui brand local și elaborarea de proiecte care să fie depuse spre finanțare imediat ce Uniunea Europeană va anunța liniile viitoare de finanțare pentru domeniul turismului, cel mai probabil la jumătatea anului 2014 (din păcate, această așteptare a noastră a fost infirmată de realitate, programele de finanțare relevante fiind validate abia la mijlocul anului 2015).

Tot în data de 27 ianuarie 2014 a fost înființat și Clusterul pentru Agricultură Banat, cu mai puțini membri, din componența acestuia lipsind – din rațiuni politice, trebuie să recunosc – Consiliul Județean Timiș, având în vedere blocajul pe care PSD l-a produs în introducerea proiectului de asociere pe ordinea de zi a plenului CJT în luna decembrie 2013.

Timișoara, 27 ianuarie 2014

Referințe media:

Administraţia timișeană vrea clustere în agricultură şi turism

Administraţia judeţului Timiş şi-a creat propriul cluster turistic

Asociere pentru promovarea turismului în județul Timiș

 

 

poza administratie.ro pozaFB

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *